อ่านข่าว ไทย, อังกฤษ : ดวงจันทร์อาจเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาก่อน

 moon-

♦ อ่านข่าวภาษาไทย : ดวงจันทร์อาจเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาก่อน
https://www.bbc.com/thai/international-44936812 
♦ อ่านข่าวภาษาอังกฤษ : The case for a habitable moon
http://earthsky.org/space/new-study-shows-how-the-moon-may-have-been-habitable-early-in-its-history