ถาม-ตอบ

..........16:-ผมอยากได้ตัวอย่างประโยคที่ใช้ เขียนโต้ตอบในเมลครับ เพราะทุกวันนี้ใช้เมลโต้ตอบกับลูกค้าอยู่ (งานเกี่ยวกับ freight forwarder)

คลิกดูที่นี่ครับ

การเขียน email

 

ประโยคที่นิยมใช้เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ