ทำ writing test 15 ข้อ, คะแนนเทียบ CEFR

cert

♥ ลองทำ writing test ดูสักหน่อยซีครับ, 15 ข้อเท่านั้นเอง, คะแนนที่ทำได้เทียบ CEFR ให้ดูด้วย
♣ ทำได้หลายครั้ง, แต่ละครั้งข้อสอบจะต่างไปบ้าง
https://app.tracktest.eu/en/index.php?page=showPretestPage&dir=tests