ใน YouTube มีคลิปสอนภาษาอังกฤษมากมายที่สอนเป็นภาษาไทย

YouTubeHeader

ใน YouTube มีคลิปสอนภาษาอังกฤษมากมายที่สอนเป็นภาษาไทย เรียนได้ไม่รู้จบครับ

คลิปยาวกว่า 20 นาที
คลิปยาว 4 - 20 นาที
คลิปยาวไม่เกิน 4 นาที
ไม่กำหนดความยาวคลิป