วิธีค้น YouTube ง่าย ๆ ให้เจอเว็บไทยสอนภาษาอังกฤษ ตามต้องการ (2)

      ปกติ เมื่อเราพิมพ์คำค้นเป็นภาษาอังกฤษลงไปในช่อง Search ของ YouTube เพื่อหาคลิปที่สอนภาษาอังกฤษ, คลิปที่ YouTube โชว์ ก็จะเป็นคลิปภาษาอังกฤษ, แต่ถ้าเราต้องการคลิปที่สอนเป็นภาษาไทย ก็ให้เราเติมภาษาไทยลงไปสัก 1 - 2 คำ เช่น อาจจะเป็นคำแปล หรือคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม, คลิปที่ได้ก็จะเป็นคลิปภาษาไทย (ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ) แต่ก็อาจจะมีคลิปอังกฤษปนมาบ้าง ซึ่งเราก็เลือกเอาได้ ว่าเราจะเรียนกับคลิปใด

      ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ
verbverb กริยา
adjectiveadjective คุณศัพท์
irregular verbirregular verb 3 ช่อง
Parts of SpeechParts of Speech ประเภทของคำ
sentencesentence ประโยค
phrasephrase วลี
idiomidiom สำนวน
verb tense tense อังกฤษ
clause clause อังกฤษ  

passive voicepassive voice อังกฤษ

 พิพัฒน์