Let's Read and Write in English 4 เล่ม

read-write-english

       ท่านผู้อ่านครับ ในการฝึกให้เก่งอังกฤษ การอ่านสำคัญมาก เพราะเมื่อเราอ่านเป็นประจำ แม้ไม่มีครูสอน ตัวการอ่านนั่นแหละจะเป็นครูสอนให้เรารู้จักศัพท์ การเดาศัพท์ การจับใจความ การตีความ โครงสร้างประโยค แกรมมาร์ที่ใช้ ลีลาของภาษา ฯลฯ ของพวกนี้เราจะได้จากการอ่าน ได้... ชนิดที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว และทักษะการอ่านเช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพูด การฟัง การเขียน ต่อไปเรื่อย ๆ
      และถ้าทำได้ เนื้อหาที่นำมาให้ท่านฝึกอ่าน ผมก็พยายามเลือกอันที่ สนุก - ง่าย - สั้น เพราะเหตุใด ?

  1. ถ้าอ่านเรื่องที่สนุก จะทำให้รักในการอ่าน ติดในการอ่าน และในอนาคตถ้าจำเป็นต้องอ่านเรื่องที่ไม่สนุกแต่มีประโยชน์ ก็จะปลอบใจตัวเองให้อ่านได้
  2. ถ้าอ่านเรื่องที่ง่ายและสั้น จะอ่านจบได้ไม่ยาก และเริ่มมั่นใจในความสำเร็จว่าเราอ่านจบได้ และในอนาคตถ้าจำเป็นต้องอ่านเรื่องที่ยากขึ้น - ยาวขึ้น จะมีพลังสะสมสามารถอึดอ่านต่อไปให้จบได้ เพราะเราก็เคยอ่านจบมาแล้ว       

       วันนี้ผมเจอหนังสือชุด Let's Read and Write in English 4 เล่มข้างล่างนี้ แต่ละเล่มมีข้อความหลากหลายให้อ่าน 20 เรื่อง และก็ล้วนเป็นข้อความที่ สนุก - ง่าย - สั้นผมตัดบางเรื่องมาให้ชิมอ่านเป็นตัวอย่างนิดหน่อย เรื่องจะยากและสนุกมากขึ้น ตามระดับที่สูงขึ้น

       สำหรับคุณครู หนังสือ 4 เล่มชุดนี้ เหมาะมากครับที่จะเป็นแบบฝึกหัดสอนเด็กเรื่องการอ่านและการเขียน โดยผู้เรียบเรียงได้ให้คำแนะนำไว้แล้ว [ อ่าน ] โดยใช้เนื้อเรื่อง - รูปภาพ - Exercise - Answers ของแต่ละ Unit ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่

       เชิญครับ...

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th