ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

p6

♥ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Language Use and Reading Comprehension (การใช้ภาษาและการอ่านเพื่อความเข้าใจ) 40 ข้อ มีเฉลยอยู่หน้าสุดท้าย

→ http://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/exam_p6_2560/63%20ภาษาอังกฤษ.pdf