Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทบทวน/ทดสอบ คำศัพท์ ผ่านการฟัง 3 ชุด จากง่ายไปยาก (โหดแต่ดี)

 3 คลิปนี้ เรียงจากง่ายไปยาก

  • คลิปที่ 1 มี 2850 คำ เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่เจอบ่อย ใช้บ่อย
  • คลิปที่ 2 มี 1200 คำ เป็นคำศัพท์ที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC แต่ก็มีประโยชน์สำหรับคนทั่วไป เพราะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่สูงกว่าศัพท์พื้นฐานขึ้นมา 1 ระดับ
  • คลิปที่ 3 มี 963 คำ เป็นศัพท์ที่มักเจอในเอกสารทางวิชาการ

       ทั้ง 3 คลิป เขาจะอ่านควาหมายหรือ definition ให้เราฟังก่อน, และตามมาด้วยการบอกคำศัพท์ ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ทีละคำ ๆ จนจบคลิป
       คลิปนี้มีประโยชน์มากตรงที่ ท่านจะสามารถใช้เพื่อฝึก ทบทวนหรือทดสอบ คำศัพท์ ได้ในหลายลักษณะ เช่น

  1. ท่านสามารถฟังความหมาย หรือ definition สั้น ๆ ของแต่ละคำ ได้รู้เรื่องหรือเข้าใจหรือไม่
  2. เมื่อได้ฟังความหมาย ท่านสามารถนึกถึงคำศัพท์ได้หริอไม่
  3. ใช้เช็กว่า แต่ละ list ท่านรู้จักคำศัพท์ดีกี่คำ, รู้ลาง ๆ กี่คำ, ไม่รู้จักกี่คำ
  4. ฯลฯ

       เที่ยวแรก ท่านอาจจะใช้วิธีฟังและอ่านไปเรื่อย ๆ ก่อนก็ได้ เช่น สักครึ่งชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง, และในเที่ยวที่ 2 ก็ลองฟังโดยไม่อ่าน เพื่อเช็กดูว่า (1) ฟัง definition ได้เข้าใจไหม และ (2) สามารถนึกคำศัพท์เพื่อตอบได้ทันหรือถูกต้องไหม ... ตรงนี้จะกด play/pause ก็ได้
       ออกจะเป็นการฝึกที่โหดสักหน่อย แต่เชื่อว่าจะช่วยให้คำศัพท์ของท่านแข็งแรงขึ้นแน่ ๆ ครับ

2850

1200

963

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com