คลิปหลายชุด สอนภาษาอังกฤษ

 hqdefault

 ลองเลือกดูแล้วกันครับ ชอบชุดใดก็ฟังชุดนั้น น่าจะมีอย่างน้อย 1 ชุดที่ท่านชอบมาก ๆ 

 1. Caillou
 2. English Today
 3. Extra English
 4. Family Album USA
 5. Let's Talk In English
 6. Mind Your Language
 7. The Flatmates
 8. VOA Learning English
 9. Situational Dialogues
 10. BBC Learning English 
 11. English Have A Go
 12. Living English
 13. Lifetime
 14. Let's Learn English
 15. EF PodEnglish
 16. Natural English Expressions
 17. 30 DAYS PHRASAL VERB
 18. Word On The Street