Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด Lessons for IELTS 5 ชุด (eBook + mp3)

        วันนี้ผมมี eBook และ mp3 ชุด Lessons for IELTS มาฝากท่าน 5 ชุด
        เป็นเรื่องของ Reading, Speaking, Listening และ Writing
       น่าจะเหมาะกับท่านที่จะเตรียมตัวสอบ IELTS หรือสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่คล้าย ๆ กัน
       แต่อย่างที่ผมเคยพูดทุกครั้ง คือแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปสอบกับเขา แต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ ไม่อ่านจบเล่มหรือครบทุกเรื่องก็ไม่เป็นไรครับ โดยเริ่มเข้าไปดูที่สารบัญ ชอบใจเรื่องไหนก็อ่านเรื่องนั้น - ฟังเรื่องนั้น - ศึกษาเรื่องนั้นก่อน ถ้าติดใจก็ขยับไปเรื่องอื่น ๆ และที่ดีก็คือที่ท้ายเล่มของทุกเล่ม มี Answer Key ทำเรื่องไหนก็ตรวจเรื่องนั้นได้
      ข้อดีของหนังสือพวกนี้ก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายหรือแบบฝึกหัด เขาจะพิถีพิถันเป็นพิเศษ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดก็อ่าน Introduction หรือ Preface ก่อนก็ดีครับ
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

lessons for ielts reading

Lessons for IELTS - Reading ,2013
New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute

 

lessons for ielts speaking

Lessons for IELTS - Speaking ,2013
♣ - mp3 (73 MB)
New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute

 

lessons for ielts listening

Lessons for IELTS - Listening ,2013
♣ - mp3 (188 MB)
New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute

 

lessons for ielts writing

Lessons for IELTS - Writing , 2013
New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute

 

lessons for IELTS advanced writing Page 001

Lessons for IELTS - Advanced Writing, 2013
New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com