ฝึกภาษาอังกฤษ โดยดูสารคดีท่องเที่ยวผ่านโปรแกรม iTunes

with john

♥ฝึกภาษาอังกฤษ โดยดูสารคดีท่องเที่ยวผ่านโปรแกรม iTunes
https://itunes.apple.com/th/podcast/adventure-travel-far-east-inspired-by-rick-steves-lonely/id890305531?mt=2 

บทความแนะนำ

 → iTunes – แหล่งฝึกฝนภาษาอังกฤษขนาดใหญ่

itunes logo