ฝึกฟังข่าว ภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม iTunes

 news itunes
♣ ฺฺBBC  
Al Jazeera 
101 East  
CNN 10