คำกริยาในชีวิตประจำวัน

♥ https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=2l6b2-iVT9k ☼