20 ประโยคภาษาอังกฤษในสนามบินและบนเครื่องบิน

https://khunnaiver.blogspot.com/2018/09/20-easy-english-for-airport-and-airplane.html 
♦ เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ → https://tinyurl.com/yd8jvyw3 

airport