วัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง

test

♥ วัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง มี 25 ข้อ เขาให้ทำไม่เกิน 25 นาที ก็คือข้อละ 1 นาที
https://h5p.org/h5p/embed/158132 
♦ ถ้ายังไม่หมดแรง ก็ยังมีที่นี่อีก
https://www.arealme.com/english-level/th/ 
♣ ทำเสร็จรู้ผลทันที