ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao

ลองเข้าไปฟังเขาพูดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ บางคลิปท่านอาจจะชอบ
https://tinyurl.com/y9xfmysx 

kunkao