Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรื่องของคำ Informal ในดิกอังกฤษ-ไทย พร้อมประโยคตัวอย่าง

 informal

เรื่องที่หนึ่ง  

          ในดิกอังกฤษ-อังกฤษ คำศัพท์ที่เป็นภาษาพูด เขามักจะพิมพ์ตัวเอน บอกไว้ เช่น informal(คำไม่เป็นทางการ), colloquial(คำใช้ในบทสนทนา), slang(คำสแลง), disapproving(คำที่สื่อความหมายแบบตำหนิหรือแง่ลบ), taboo(คำต้องห้าม), offensive/obscene/rude/impolite(คำหยาบ/น่ารังเกียจ) เป็นต้น

       เมื่อผู้เรียบเรียงดิกอังกฤษ-ไทย จะต้องแปลคำพวกนี้เป็นไทย เขาก็มักพยายามแปลให้ได้ทั้ง (1)ความหมาย และ (2)อารมณ์ โดยใส่คำไทยที่เทียบเคียงกันได้ เช่น piss - เยี่ยว แต่ก็มีดิกอังกฤษ-ไทยหลายเล่ม ไม่ยอมให้คำแปลที่สื่อทั้งความหมายและอารมณ์แบบนี้ กลับแปลโดยให้ความหมายอย่างเดียว คือ "ปัสสาวะ" บางเล่มก็มีวงเล็บไว้ด้วยว่า (คำหยาบ) แต่บางเล่มก็ไม่มีบอกไว้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเรานำคำแปลนี้ไปใช้พูดหรือเขียน โดยไม่รู้จัก "อารมณ์" ของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่

       คำศัพท์ข้างล่างนี้  ส่วนใหญ่เป็นคำประเภท informal คือ ไม่ใช่คำในภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่เป็นทางการ(แต่ก็อาจจะใช้ได้)   แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย เช่น คำว่า fart (ตด) ถ้าเพื่อนฝูงพูดคุยกันอาจจะไม่หยาบ แต่ถ้าจะพูดกับคนอื่นให้สุภาพ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้คำว่า break wind หรือ ผายลม อะไรทำนองนี้

เรื่องที่สอง

         เรื่องที่ผมขอเน้นแล้วเน้นอีกก็คือ เมื่อติดศัพท์ให้เดาก่อนเปิดดิก(ถ้าจำเป็นต้องเปิด) เพราะดิกเล่มที่ดีที่สุดก็คือการเดา

       ความหมายที่เป็น informal ของคำศัพท์นั้น เกิดง่าย ตายง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังว่า ดิกอังกฤษ-ไทย  เล่มโปรดที่เราใช้  จะต้องมีทุกความหมายที่เราค้นหา มันอาจจะไม่มีก็ได้ คือ มันอาจจะมีคำศัพท์ แต่ความหมายที่เป็น informal ของศัพท์คำนั้นอาจจะไม่มี และนี่เองที่ทำให้เราอาศัยดิกอังกฤษ-ไทย เป็นที่พึ่งไม่ค่อยได้ เมื่อเราจะแปลเพลง, แปลบทพูดในภาพยนต์, แปลนิยาย ฯลฯ ซึ่งใช้ความหมายที่เป็น informal เยอะ   แต่ถ้าเราใช้ ดิกอังกฤษ-อังกฤษ   เป็นที่พึ่ง ก็ช่วยได้เยอะ 

       สรุปทางแก้ก็คือ (1)ฝึกเดา ถ้าเรายิ่งฝึกมากเท่าไหร่ เราก็จะเดาได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น (2)ฝึกใช้ ดิกอังกฤษ-อังกฤษ  (3)ไปดูดิกเล่มอื่น โดยเมื่ออยู่ที่หน้าเว็บ ก็ให้  ไฮไล์คำ/กลุ่มคำ/วลีนั้น, คลิกขวา, และคลิกบรรทัด SearchGoogle for "..............." ,และเลือกคลิกลิงก์ที่คาดว่าน่าจะเป็นคำตอบ

 ที่มา : A – MN – Z

Idioms/Informal PhrasesSample Sentences
A
about to  - กำลังจะ Peggy is about to leave.
in advance   - ล่วงหน้า We booked the tickets in advance.
alive and kicking - ฟิตและกระฉับกระเฉง I love Berlin. It's alive and kicking.
all of a sudden - จู่ ๆ , ปุบปับ I went out in the sun. Then, all of a sudden, it started to rain.
all over the place - มีอยู่ทั่วไป There are environmental problems all over the place.
B
to go from bad to worse - ยิ่งแย่ลง My marks went from bad to worse last term.
to bag sth. - เอามาได้ Tom bagged this special offer at an online-shop.
beat-up - ร่วงโรย,เก่าแก่,โกโรโกโส Mark is too beat-up to play tennis this evening.
to do the best - ทำเต็มที่, ทำให้ดีสุด ๆ He always does his best.
blabber - พูดเรื่อยเปื้อย, พูดจ้อ, พูดพร่ำ Don't listen to him, he's a blabber.
to blag sth. - พูดจนเอามาได้ Once in a while young Tim blags his father's cigarettes.
bloody - อะไรอย่างนี้(วะ) What a bloody day!
to be blue - โศกเศร้า,หดหู่ She's been feeling blue all day.
a closed book - เรื่องที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้อะไรเลย  I'm afraid physics will always be a closed book to me.
bouncer - นักเลงเฝ้าประตู bouncer's task is to keep out those who might cause trouble.
bowl of cherries - ประสบการณ์อันน่ารื่นรมย์ Marriage it's not always bowls of cherries.
be broke  - ไมีมีเงินใช้ I can't go to the cinema with you, I'm broke.
to brush up on sth. - ฟิต/ฟื้น(ภาษา) I have to brush up on my Spanish.
buck - เงินดอลลาร์ You can buy a DVD player for less than 100 bucks.
butt - • pain in the butt  - ตัวก่อกวน,ตัวยุ่ง,ตัวน่ารำคาญ You're a pain in the butt.
buzz - ความรู้สึกตื่นเต้น, เป็นสุข มาก ๆ Parachuting gives me a real buzz.
Buzz off!   - ออกไปให้พ้น! Buzz off! I have told you not to come to my place anymore.
C
a close call - การรอดพ้นไปได้แบบเฉียดหรือหวุดหวิด I had a close call. A stone almost hit me!
 fight  like cat and dog - โกรธกันทะเลาะกัน ตลอดเวลา   As kids we used to fight like cat and dog.
to catch sth. - ฟังจับความรู้เรื่อง Sorry, I didn't quite catch your telephone number.
to catch (a) cold - เป็นหวัด I walked out in the rain, so I caught (a) cold.
not to have a clue - ไม่รู้คำตอบ, ไม่รู้วิธี, ไม่รู้เรื่อง ฯลฯ เลย don't have a clue about repairing the faucet.
Come off it! - ไม่เชื่อหรอก ! Come off it! This isn't the truth.
as far as I'm concerned  - ตามความเห็นของฉัน (ซึ่งอาจจะต่างจากของคุณ) As far as I'm concerned, I'd like to watch the film.
cop - ตำรวจ A big crowd of cops gathered in front of the Bank of England.
corner shop - ร้านค้าเล็ก ๆ มุมถนน ที่ขายอาหาร และของที่ใช้บ่อย ๆ Mother really liked corner shosp when she was a child.
cram school - โรงเรียนสอนแบบเร่งรัด (อัดเนื้อหามาก ๆ ในเวลาสั้น ๆ) Many pupils have to go to a cram school in the afternoon.
on credit - แบบเงินเชื่อ I'd not buy the new TV on credit.
cut - ส่วนของเงินที่ได้รับ Mr Brown made big cuts of $500 million.
D
damned - โคตร ๆ , สุด ๆ I hate going through that damned rush hour.
(to drive) like the devil  - แรงมาก, เร็วมาก ฯลฯ  I ran like the devil, but I still missed the bus.
to dig in one's heels - ยืนกรานไม่ทำตามที่คนอื่นขอ If you take or express an opinion and refuse to change it, you dig in your heels.
dirt cheap  - (ราคา)ถูกมาก ๆ  These shoes were dirt cheap—I found them on the clearance rack.
to disrespect sb. - ไม่เคารพ, ไม่นับถือ, ดูหมิ่น Poor people shouldn't be disrespected.
to do one's best - ทำเต็มที่, ทำเต็มความสามารถ He does his best to fix the car.
to do someone good -  เป็นผลดีต่อสุขภาพ Let's go on a holiday. The sun will do us good.
to do without - ไม่ต้องมี / ไม่ต้องใช้ ก็ได้ If there's no milk for the tea, it'll do without.
down under - ประเทศออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ Down under will be my next destination.
E
to be up to one's ears - งานยุ่งมาก ๆ Sorry, I can't go out with you. I'm up to my ears in work.
to eat like a horse - กินจุอย่างมาก  She's so thin, yet she eats like a horse.
to eat like a pig - กินเมือนหมู คือกินตลอดเวลา กินเรี่ยราด กินมากเกินไป  Quit eating like a pig in this fancy restaurant—you're spilling stuff all over the tablecloth!
every now and then    - เป็นครั้งคราว Every now and then I play the piano.
every other - _ เว้น _ เช่น every other day = วันเว้นวัน He comes to me every other week.
to see eye to eye  -  เห็นพ้องต้องกัน World Bank and IMF see eye to eye on Asia
F
fair enough  คลิกดู→ ความหมาย Fair enough! Let's go out for dinner tonight.
fiddle - ไวโอลิน Especially fiddles are necessary to play folk music.
to keep the fingers crossed - ขอให้โชคดี, ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง I have to see the doctor for a checkup. - I'll keep my fingers crossed for you.
flutter - ความรู้สึกตื่นเต้นช่วงสั้น ๆ, เงินเล็กน้อยที่พนัน The old lady loves a flutter on the slot machine.
folk - คน, ดนตรีโฟล์ก We all are fond of the Irish folk.
for free - ได้ฟรี ๆ I was lucky. I got this CD for free.
freak out - โกรธ / ตื่นเต้น / เศร้า / ประหลาดใจ อย่างมาก Ron freaked out when he heard that Peter had broken his car.
fridge - ตู้เย็น Butter must be kept in the fridge.
G
to get a lot of stick - โดนต่อว่า / ตำหนิ / วิจารณ์ อย่างหนัก In his new job Jack gets a lot of stick.
to get cold feet - รู้สึกกังวล/ตื่นเต้น มากจนทำอะไรไม่ถูก / จนไม่กล้าทำ He wanted to speak to the boss, but he didn't. He got cold feet.
to get fed up with sth. - เบื่อหน่าย / หงุดหงิด / ผิดหวัง กับเรื่องที่ต้องทนมานาน They get fed up with their neighbour's parties.
to get rid of sth. - ขจัด, โยนทิ้ง We have to get rid of that old car.
to get sth. - มี / ทำ / ผ่านประสบการณ์ บางอย่าง Jason, did you finally get your exercise?
to take sth. for granted - เห็นว่าเป็นจริง / ถูกต้อง / มีอยู่แน่ ๆ โดยไม่ต้องคิด ;  ไม่รู้สึกขอบคุณเพราะได้รับจนชิน took it for granted the meeting was on Tuesday.
greasy spoon - ร้านขายอาหารราคาถูกขนาดเล็ก ๆ มักเป็นอาหารทอดหรือย่าง I'd rather starve instead of eating at a greasy spoon.
guy     - คนผู้ชาย Jennifer fell in love with the guy from the supermarket.
H
had better - ควรจะ (ใช้แนะนำเรื่องที่ควรทำในปัจจุบัน / อนาคต) You'd better go now.
on the other hand - อีกแง่หนึ่ง, อีกด้านหนึ่ง Sue likes pop music, on the other hand she doesn't like discos.
to give a hand - ช่วยเหลือ, ปรบมือให้ Can you give me a hand with the cupboard?
hard graft - งานหนัก Building our house has been a hard graft.
by heart  - ท่องจำ My brother has to learn the poem by heart.
hip - ตามแฟชั่น, เป็นที่นิยม Molly always knows what's hip.
to hold s.o.'s horses - รอก่อน, คิดดูให้ดีก่อน "Hold your horses", I said when John began to leave the room.
to be hooked on sth. - ติดจนถอนตัวไม่ได้ (เสพยาเสพติด, ดูภาพยนต์,เล่นเกม ฯลฯ) Bill is hooked on car racing.
J
to jump down sb.'s throat  - โต้ตอบอย่างฉุนเฉียว The boss jumped down my throat because I was late for work.
K
knackered - เหน็ดเหนื่อยอย่างมาก What has happened? You look so knackered.
to keep an eye on sth./sb. - ดูแล ระวังรักษา จับตาดู Will you keep an eye on my baby?
L
little by little - ทีละน้อย Andrew had an accident while playing ice-hockey. Little by little he begins to walk.
to look forward to sb. -  ตั้งตารอคอย look forward to my holidays in Rome.
M
to make ends meet - ใช้เงินจำนวนน้อยให้พอใช้ , ชักหน้าให้ถึงหลัง She's been out of work for years. How can she make ends meet with four children?
to make friends easily - หาเพื่อนใหม่ได้ง่าย ๆ Chris makes friends easily.
to make oneself at home  - ทำตัว / รู้สึก สบาย ๆ เหมือนอยู่ที่บ้านของตัวเอง Come in, please. Make youreself at home.
to make the most - สนุกให้เต็มที่, ใช้ให้เต็มที่ Let's make the most of the last day of our holidays.
to make up one's mind - ตัดสินใจ, ตกลงใจ Did you make up your mind to buy a new computer?
mash  - มันฝรั่งต้มและบด ผสมกับนมและเนยเหลว I love Grandma's homemade mash.
What's the matter? - เกิดเรื่องอะไรขึ้น ? / ไม่สบายหรือเปล่า ?/ ทำไม " งี่เง่า" อย่างนี้ ? You look sad. What's the matter? with you?
to be mean - ตระหนี่, ขี้เหนียว Grandfather is mean with money.
to meet sb. halfway - (ในการโต้แย้ง/ขัดแย้ง) พบกันครึ่งทาง I don't like his ideas, but I can imagine that we should meet halfway.
to mess around  - ทำอะไรไร้สาระเหลวไหลไม่เป็นเรื่องเป็นราว Stop messing around and get ready for school.
to mess up - ทำผิดพลาดเสียหาย When politicians mess things up, it is the people who pay the price.
N
from now on - ตั้งแต่นี้ไป From now on I'm going to drive more carefully.
O
old fart - คนที่น่าเบื่อ ไม่ทันสมัย Bob isn't an entertainer, he is an old fart.
P
pint - เบียร์ประมาณครึ่งลิตร pint for me, please.
to be pissed off - " โคตรรำคาญเลย " Leave me alone, I'm pissed off!
pitch-dark  - มืดมิด, มืดสนิท  a moonless, pitch-black night
plonk - เบียร์ราคาถูก Plonk often causes a bad headache.
to come to the point - พูดเข้าประเด็นสำคัญเลย Don't talk for hours. Come to the point.
to pop in - แวะเดี๋ยวนึง I won't be back early. I'll pop in at Max's.
to put in a word for sb. -พูดเชียร์, ช่วยพูดให้ My mother doesn't let me go out. Can you put in a word for me, please?
pretty much - เกือบ, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก They earn pretty much money together.
out of the question - เป็นไปไม่ได้ / ยอมรับไม่ได้ (อย่างไม่ต้องสงสัย) We can't come to the party. This is out of the question.
Q
quid - เงินปอนด์อังกฤษ Can you lend me five quid?
R
red tape - กฎระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้งานล่าช้า Too much red tape takes everything longer.
right as rain - มีสุขภาพดี (หลังหายป่วย) After a few days of rest, you'll be right as rain again.
S
to sack sb. - ไล่ออกจากงาน Fred was sacked because he had lost his driving licence.
scruffy  - ไม่เป็นระเบียบและสกปรก Her apartment is very scruffy.
to see about - เตรียม / จัดการ เรื่อง Let's have a party on Saturday. I'll see about the drinks.
sharpish -อย่างรวดเร็ว = quickly After a quarrel Mike left sharpish.
to be in someone's shoes - อยู่ในสถานการณ์เดียวกับคนอื่น What would you do if you were in my shoes?
to shut up - หุบปากซะ Shut up or disappear before I get furious.
can't stand - ทนไม่ได้กับ  James just can’t stand his mother-in-law.
in the sticks - ในชนบทที่ห่างไกลเมือง During their holiday the Bakers lived in the sticks. Far away from towns.
can’t stick  - เกลียด (คน/สิ่งของ)  I really can’t stick her brother.
stroppy - อารมณ์เสีย ขี้หงุดหงิดรำคาญ Jimmy is a stroppy child.
stuff - สิ่งของ (พูดโดยไม่ได้ระบุว่าคืออะไร) Where is all that stuff I bought at Oxfam's yesterday?
T
Take it easy. - ทำใจให้สบาย, ไม่ต้องคิดมาก  Just take it easy and tell us what happened.
telly - โทรทัศน์ You're a couch potato. All you can do is sit in front of the telly.
thick - โง่  Are you thick? This is the right number.
Think nothing of it. ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับ/ค่ะ   ‘It’s very kind of you to bring me home.’ ‘Think nothing of it.
to be on time - ตรงเวลา (ตามคารางเวลาที่กำหนดไว้) Please be on time.
to take one's time - ใช้เวลาได้ตามสบาย, ไม่ต้องรีบร้อน Take your time.
tipple - เหล้า After walking through the cold rain everyone enjoyed a tipple.
tomato-red hair - คลิกดู He's got tomato-red hair.
to loose track - ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน หรือเกิดอะไรขึ้น Do you know where Fred lives? - I've lost track of him.
to take turns - สลับกัน(ทำ) My sister and Anne take turns babysitting.
W
Watch your step. - ระมัดระวังการกระทำหรือคำพูด (มิฉะนั้นจะเดือดร้อน) You'd better watch your step if you don't want trouble with your boss.
to wear many hats - สวมหมวกหลายใบ, รับผิดชอบหลายหน้าที่ You've got to wear many hats if you want to run your own hotel.
to feel under the weather - รู้สึกไม่ค่อยสบาย I think I'll stay at home tonight. I'm feeling a little under the weather.
when push comes to shove - เมื่อเข้าภาวะคับขัน, เมื่อถึงเวลาต้องทำอะไรให้เด็ดขาด When push comes to shove you'd rather accept the job.
as white as snow - หน้าซีดขาว (เพราะเป็นไข้หรือกลัว)  I knew that Maureen wasn't feeling well because her face was white as snow.
no wonder  - ไม่ต้องสงสัยเลย No wonder he is ill. He went out in shorts in winter.
a word in your ear - พูดเป็นการส่วนตัว (เพื่อแนะนำหรือเตือน) Could I have a word in your ear?
Words fail me. ประหลาดใจ/ตกใจ/เสียใจ/โกรธ/มีอารมณ์มาก จนพูดไม่ออก / พูดไม่ถูก  I ... words fail me.
to eat one's words - กลับคำพูด, ยอมรับว่าที่ตัวเองพูดออกไปนั้นผิด Sam said it would never sell, but when he sees these sales figures he'll have to eat his words.
in other words - พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ In other words, you can't answer the question.
to have words with sb. - ทะเลาะโต้เถียง had words with the headteacher of my son's school
to work like a dog -  ทำงานหนักมาก  You can work like a dog and still not make ends meet.
would rather  - อยากจะ... มากกว่า Would you like to spend your holidays in the North? No - I'd rather fly to Mexico.
to wow sb. - ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือชื่นชมอย่างมาก The movie wowed audiences with its amazing special effects.
Z
to zing through sth. ไปอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงหวือแหวกอากาศ The arrow zinged through the trees as fast as lightning.

 

==

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com