รวมลิงก์ Video เรียนภาษาอังกฤษ

 Video ในลิงก์นี้ มีเรื่องราวหลากหลาย นอกจากฝึกภาษาอังกฤษ ยังได้รู้อะไรที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง
https://www.englishclub.com/esl-videos/ 

videos