Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์พื้นฐาน 3,000 คำน้อยเกินไป, น่าจะเป็น 9,000 คำ

longman9000
      ดิกดัง ๆ ระดับโลก คือ Oxford, Longman, Merriam - Webster, และสถาบัน EF ต่างก็ทำรายการคำศัพท์พื้นฐาน 3,000 ขึ้นมา (ซึ่งก็ไม่น่าจะต่างกันนัก) ให้ผู้ศึกษาภาษาอังกฤษได้ฝึกปรือ ถ้ารู้จัก 3,000 คำนี้ การจะฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษก็ง่ายขึ้น, และการต่อยอดคำศัพท์ก็จะง่ายขึ้นเช่นกัน
      แต่ผมมีความรู้สึกมานานแล้วว่า แค่ 3,000 คำนี้มันน้อยไปหน่อย, และวันนี้ผมได้เจอ list คำศัพท์ที่ดิก Longman ทำขึ้นมานานแล้ว (ผมเพิ่งเจอ) โดยแยกเป็น 3 กลุ่มให้เห็นชัด ๆ คือ
【1】ศัพท์พื้นฐานใช้บ่อยสุด หรือ High Frequency 3,000 คำ
【2】 ศัพท์พื้นฐานระดับกลาง หรือ Medium Frequency 3,000 คำ
【3】 และศัพท์พื้นฐานเจอบ่อยน้อยสุด หรือ Low Frequency 3,000 คำ
     ผมดูแล้วก็ชอบใจและขอเสนอว่า ท่านใดที่ต้องการพัฒนาคำศัพท์ของตัวเองอย่างมีทิศทาง ก็สามารถยึด 9,000 คำนี้เป็นแนวทางได้เลย โดย print ไฟล์ pdf 60 หน้า (print หน้า-หลัง = 30 แผ่น) และก็ติ๊กคำที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจด้วยดินสอ เสร็จแล้วก็ไล่ศึกษาเฉพาะคำพวกนี้, หลายวันผ่านไปก็ลองเข้าไปไล่เช็กคำกลุ่มที่ติ๊กนี้อีกสัก 2 เที่ยว, ถ้าแน่ใจว่าตอนนี้จำได้และรู้จัก ก็ลบดินสอออก, ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ไม่นานนักก็จะรู้ศัพท์มากขึ้น จนรู้จักทั้งหมด 9,000 คำในที่สุด
9,000 คำอยู่ที่นี่ครับ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/9000longman.pdf  
ถ้าต้องการดิก ก็ใช้ดิก Longman อังกฤษ - ไทย เล่มนี้ เป็นที่ปรึกษา ก็ได้ครับ
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/longman%20basic%20english-thai%20dictionary.pdf 

  และเว็บดิก Longman

→ https://www.ldoceonline.com/
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com