140 ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

https://www.learningstudio.info/how-to-speak-english-for-everyday-use/

cover