Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แกรมมาร์ : อ่านคำอธิบายของครูไทย แล้วไปอ่านของครูฝรั่ง

th en
        การเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแกรมมาร์ทุกวันนี้ เว็บไทยที่ครูไทยอธิบายเป็นภาษาไทยมีเป็นจำนวนมากมาย จนเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องไปเรียนกับเว็บฝรั่งก็ได้
       เรื่องนี้ผมขอแย้งสักนิดว่า เราน่าจะไปหาอ่านคำอธิบายของครูฝรั่งด้วย นี่ผมมิได้หมายความว่าครูไทยอธิบายไม่ดีหรือไม่พอ แต่การไปหาคำอธิบายเพิ่มเติมจากเว็บฝรั่งที่ครูฝรั่งเขียน จะมีข้อดีเพิ่มเติม คือ
【1】 เรามักจะได้แง่มุมหรือตัวอย่างเพิ่มเติม
【2】 เราจะได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประโยชน์มาก ๆ เพราะว่าบางแง่มุม ครูไทยไม่ได้อธิบายไว้, หรืออธิบายน้อยเกินไป, หรือให้ตัวอย่างน้อยเกินไป, หรือเรา Search ไม่เจอ, แต่ถ้าเรา Search ด้วยคำค้นภาษาอังกฤษ เราจะเจอคำอธิบายมากมาย, ในทุกเรื่องที่ Search, และมักจะเจอง่าย ๆ ซะด้วย, และคำอธิบายที่หลากหลายนี้ทำให้เรามีตัวเลือก เช่น ฟังอาจารย์ A อธิบายแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ก็ไปอ่านคำอธิบายของอาจารย์ B หรือ C หรือ D หรือเมื่อได้อ่านทั้ง 4 อาจารย์ ความเข้าใจของเราจะแน่นปึ๊ก และอีกอย่างหนึ่ง อาจจะมี exercise ให้ทำพร้อม Answer ให้ดูอีกด้วย
【3】การอ่านคำอธิบายของครูไทยก่อน และตามด้วยการอ่านคำอธิบายของครูฝรั่งจึงมีประโยชน์มากอย่างนี้ และก็อย่างที่ผมว่าไว้ข้างต้น บางแง่มุมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เราอยากรู้มาก ๆ แต่ครูไทยไม่ได้อธิบายไว้ หรืออธิบายไว้น้อยมากจนกูเกิ้ลหาไม่เจอ เราก็ตรงเข้าไปหาคำอธิบายของครูฝรั่งได้เลย และเจอแน่ ๆ และเมื่อฝึกอ่านคำอธิบายของครูฝรั่งจนอ่านได้คล่อง ทักษะการอ่านเช่นนี้แหละที่วิเศษยิ่งกว่า master key เพราะสามารถใช้ไขได้ทุกปัญหา ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคต
     ผมขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อย ที่เว็บไทย 2 เว็บนี้มีคำอธิบายดี ๆ มากมายเกี่ยวกับแกรมมาร์
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/ 
http://www.pasaangkit.com/sitemap/ 
       ผมขอหยิบบางเรื่องที่เขาอธิบายมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่าง และหาเว็บฝรั่งเรื่องเดียวกัน มาให้ท่านศึกษาเปรียบเทียบ
【1】เรื่องการใช้ whether และการใช้ if
เว็บไทย

เว็บฝรั่ง

【2】เรื่อง if clause
เว็บไทย

เว็บฝรั่ง

【3】เรื่อง order of adjectives
เว็บไทย

เว็บฝรั่ง

        เอาเป็นว่าผมฝากแล้วกันครับ อ่านคำอธิบายของครูไทย แล้วไปอ่านของครูฝรั่งด้วย ความรู้จะได้แน่น ๆ และฝึกเรื่อย ๆ จะได้ reading skill เป็น master key เพื่อใช้ไขแก้ปัญหาสารพัดเรื่อง
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com