1 วัน 1 วลี

phrase

English Phrase of the Day

♥ ที่เว็บนี้ → https://goo.gl/e332MZ 
มีวลีให้เราเรียนวันละ 1 วลี ณ วันนี้ (28 ตุลาคม 2561) มีกว่า 420 วลีแล้วครับ
♦ ถ้าท่านมีเวลา และต้องการคำแนะนำโดยละเอียด ก็ไปที่นี่ → https://goo.gl/n7deaH