ทำ English test กับ Bangkok Post โชคดีอาจได้รับรางวัล iPad mini

activity-win-ipadmini

 ทำ English test กับ Bangkok Post โชคดีอาจได้รับรางวัล iPad mini

ทำอย่างนี้ครับ

1.ไปที่ http://www.bangkokpost.com/

2.คลิก LEARNING http://www.bangkokpost.com/learning/

3.คลิก English test http://www.bangkokpost.com/learning/english-test

4.คลิก START NOW! และคลิก Start http://www.bangkokpost.com/learning/english-test/test

5.จะมี test เลือก A, B, C, D ให้ทำ 30 ข้อ ภายในเวลา 40 นาที

6.เมื่อทำเสร็จ    เขาจะให้เรากรอกชื่อ – นามสกุล และแจ้งอีเมล ซึ่งเขาจะส่ง Certificate ที่แจ้งผลการทำ test ไปให้เรา

7.เราสามารถทำ test นี้ หลาย ๆ ครั้งก็ได้ และครั้งใหม่ที่ทำ เขาจะสุ่มข้อสอบชุดใหม่มาให้ทำ ซึ่งอาจจะมีบางข้อที่เคยทำแล้ว  ซึ่งหมายความว่า ท่านสามารถได้รับ certificate หลายใบเท่าจำนวนครั้งที่ท่านทำ test

8.ท่านอาจได้รับรางวัล เพราะเขาจะเอาชื่อคนทำ test ไปจับสลากเลือกผู้โชคดีประจำเดือน จะแจกไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้  รางวัลมีดังนี้ครับ  

1. English improvement books

2. English course

3. E-book reader

4. iPad mini

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.