ดาวน์โหลด eBook เล่มเล็ก ๆ ไม่กี่หน้า

♥ ที่ 2 ลิงก์นี้มี eBook เล่มเล็ก ๆ ไม่กี่หน้า สอนบางเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ลองเข้าไปดูสักหน่อยก็ได้ครับ บางเล่มท่านอาจใช้ได้
https://goo.gl/ohXSuF 
https://goo.gl/wrBrxX 

small ebooks