รู้จักอัญมณี และชื่อเรียกภาษาอังกฤษ

jewel

→ รู้จักอัญมณี และชื่อเรียกภาษาอังกฤษ