Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

" การบ้าน " จาก " ครู " พิพัฒน์ " (ยังเขียนไม่เสร็จครับ)

       มีบางท่านให้เกียรติเรียกผมเป็นครู ผมไ่ม่กล้ารับเพราะรู้สึกว่าเป็นงานหนักทำยาก แต่มาคิดว่าถ้าผมสามารถเป็นครู ผมก็จะให้การบ้านต่อไปนี้กับคนที่เข้าห้องเรียน online เพื่อเรียนภาษาอังกฤษกับผม

วิชา Reading

วิชา Vocabulary

วิชา Grammar

วิชา Listening

วิชา Speaking

วิชา Writing

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com