เรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่ง ชื่อ Alisha

alisha

Learn English with EnglishClass101.com
      ผมขอบเรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งคนนี้จังเลย แกชื่อ Alisha ครับ สำเนียงอเมริกันชัดมาก บางคลิปอาจจะพูดเร็วไปสักนิด แต่ก็พอฟังได้ นอกจากนี้เนื้อหาที่สอนก็หลากหลาย มีให้เลือกฟังตามใจชอบ

  1. https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101/featured 
  2. https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101/videos?app=desktop 
  3. https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101/playlists 

YouTube LIVE 24 ชั่วโมง