รายชื่อประเทศใน 5 ทวีปที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

 55

น่าสนใจครับ
      รายชื่อประเทศใน 5 ทวีปที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และใช้กันในชีวิตประจำวัน
ภาษาไทย
https://www.scholarship.in.th/how-many-countries-actually-speak-english/ 
ภาษาอังกฤษ
https://www.fluentu.com/blog/english/how-many-countries-speak-english/