การนั่งถูกท่า สำหรับคนนั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ

 Typing

    บทความนี้จากเว็บ washingtonpost.com
https://goo.gl/Nfnj56 
     พูดถึงปัญหาความผิดปกติเจ็บปวดของอวัยวะในร่างกาย เพราะการนั่งทำงานหน้าคอมฯ นานเกินไป ผมดึงคำแนะนำของเขามาให้ท่านอ่านนิดหน่อย แต่อยากชวนให้ท่านเข้าไปอ่านด้วยตัวเองจนจบครับ
【1】 a lot of people with neck issues because their monitors are too low, or with shoulder and elbow troubles because their keyboards are too far from their bodies.
【2】suggests investing in a good chair with adjustable features and good lumbar support. She also advises using an external keyboard and monitor, so that you're not hunching or looking down.
【3】The top of your screen should be at eye level.
【4】 Shoulders should be relaxed but, joints don't need to be at 90-degree angles.
【5】 Keyboards and mice should be the right size for your hands. Split-style keyboard designs can help keep your hands in a neutral position.
【6】 To find the right fit, it might be worth visiting a computer store instead of shopping online.
【7】 the best strategy is to change positions throughout the day. "Variety is the spice of life when it comes to your body," .... "Mix it up."