การตั้งประโยคคำถามโดยใช้ What, Who, When, Where, Why, How

wh-question

  1. การตั้งประโยคคำถามโดยใช้ What, Who, When, Where, Why, Howhttps://goo.gl/UCBxq3 
  2. อ่านคำอธิบายจากเว็บฝรั่ง   1  - 2 - 3 
  3. ฟังครูไทยอธิบายผ่านคลิป คลิก
  4. ฟังครูฝรั่งอธิบายผ่านคลิป คลิก
  5. ภาพจากเว็บ pinterest.com  คลิก