3 ลิงก์ สำหรับคนจะไปเที่ยวต่างประเทศ


 3 ลิงก์ จาก British Council ที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนจะไปเที่ยวต่างประเทศ

พร้อมคำแปล + คำแนะนำ + คำอธิบาย

https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/useful-questions-for-travel
https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/vocabulary-and-sentences-for-travelling 
https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/vocabulary-and-sentence-for-travelling