อาการล่าสุดของโรคมะเร็งกระดูกในระบบเลือดของผม (22 มกราคม 2562)

 pipat 22 Jan

 เดินได้แล้วครับ 

ดูคลิป  https://www.facebook.com/En4Th/videos/382206742543334/