แนะนำ engdict.com มีคำศัพท์ + คำแปลไทย หลายหมวด ให้ศึกษา

Engdict

แนะนำ engdict.com มีคำศัพท์ + คำแปลไทย หลายหมวด ให้ศึกษาครับ
Home : https://www.engdict.com/ 
..................
ชุดคำศัพท์ :
https://www.engdict.com/vocabulary 
................
กว่า 50 บทความให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
https://www.engdict.com/sitemap