อ่าน นสพ.ภาษาอังกฤษเมืองไทย ใน กทม. และ ตจว.

thai map

อ่าน นสพ.ภาษาอังกฤษของไทย ใน กทม. และ ตจว.
http://english-for-thais.blogspot.com/2008/06/248-15.html