การตั้งคำถามแบบให้ตอบ Yes หรือ No

YesNo GettingToKnowYouQuestions 1

เรื่องการตั้งคำถามแบบให้ตอบ Yes หรือ No มีคุณครูไทย ทำคลิปอธิบายไว้ หลายคลิป
== > https://bit.ly/2HU3pQf