ศัพท์ภาษาอังกฤษการทำอาหาร

 cooking

คำศัพท์หมวดการทำอาหาร (ภาษาอังกฤษ)
== > https://tinyurl.com/y8f4xluj 
ยังมีอีกเยอะครับ
== > https://tinyurl.com/y9pawp5n 
คลิป YouTube สอนเป็นภาษาไทยก็มีหลายคลิป
== > https://tinyurl.com/y92glvlt