ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา # 1

ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา # 1
ช่วงนี้ที่ผมไม่สบาย ก็เลยได้ใช้ชีวิตสบาย ๆ บ้าง
ลุกขึ้นตื่นแต่เช้าตรู่ ได้ยินเสียงความเงียบทีต่างจังหวัด
และคิดคำนึงเรื่องหนหลังของชีวิต
ตระหนักว่า ตนเองเคยทำอะไรผิดพลาดมาไม่น้อย
ที่ไม่ค่อยจะรู้ตัวก็เยอะ จึงนำมาแชร์ครับ

right speech