ฝึก #คุยกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษทุกวัน โดยการถาม 7 คำถามสำคัญ

THE STANDARD THE STANDARD

คำถามที่ [1] คือ Would I like me if I met me ?
คำถามต่อ ๆ ไป ฟังเองครับ