ฝรั่งเมกันกับฝรั่งอังกฤษเทียบสำเนียงกัน

https://www.youtube.com/watch?v=qnkhhy4pwDs