แนะนำ R U O K Podcast ฟังแล้วอาจจะมีประโยชน์ต่อจิตใจบ้าง

R U OK

แนะนำ R U O K Podcast ฟังแล้วอาจจะมีประโยชน์ต่อจิตใจบ้าง
==>  https://soundcloud.com/thestandardpodcast/sets/ruok 
==>  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ0vRaBzdrQ2e8UqvTgCmX7U-I1neUOFs 
ยกตัวอย่าง 1 เรื่อง " วีนแตก หัวร้อน ขึ้นง่าย ควรจัดการตัวเองอย่างไร "