ถาม-ตอบ

..........30:-เสียใจ ไอแพดโหลดมาฟังไ ม่ได้เลยค่ะ

 ดาวน์โหลด Story เกือบ 2,000 เรื่อง เพื่อฝึกฟังและอ่านตาม (ไม่ยากครับ !!)

ถาม:

เสียใจ ไอแพดโหลดมาฟังไ ม่ได้เลยค่ะ :sad:
 
ถามต่อ:

เอ้อ! ท่านใดพอจะช่วยปัญหานี้ได้บ้างค รับ

 

- พิพัฒน์