ประชุมอย่างไรให้ไม่ออกทะเล ไม่เสียเวลาทั้งวัน ไม่มีคนมานั่งเล่นมือถือ

 meeting

ประชุมอย่างไรให้ไม่ออกทะเล ไม่เสียเวลาทั้งวัน ไม่มีคนมานั่งเล่นมือถือ
https://thestandard.co/podcast/superproductive07/ 

  1. เช็กให้แน่ใจก่อนว่าประเด็นเหล่านั้นจำเป็นต้องประชุมจริงๆ
  2. เลือกคนที่ต้องเข้าร่วมประชุมให้ถูกต้อง
  3. กำหนด Agenda ชัดเจน
  4. ลดเวลาการประชุม
  5. ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่ม
  6. กำหนดบทบาทคนร่วมประชุมชัดเจน
  7. เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้พูด
  8. เก็บเครื่องมือสื่อสารให้หมด
  9. กำหนด Meeting Free Day
  10. ระวัง Bike Shed Effect