รวมหลายคลิปฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

 Learn English Conversatio

Learn English Conversation
หลายคลิป ดี ๆ ทั้งนั้น เลือกฝึกฟัง- ฝึกพูด ได้ตามอัธยาศัยครับ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL41R2vH_CL42mcmegHYYDPYjc-UvsMwuV