จะบอกวัน เวลา สัปดาห์ และเดือนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร?

tell time

จาก==>  wallstreetenglish.in.th  ภาษาไทย

จาก ==> wallstreetenglich.in.th ภาษาอังกฤษ 

จาก ==> Google Search อีกหลายบทความ ภาษาไทย

จาก ==> Google Search อีกหลายบทความภาษาอังกฤษ