ท่องศัพท์ยังไงให้จำ ทำยังไงให้ไม่ลืมคำที่เราเคยรู้จักและเข้าใจความหมายแล้ว

jamsab

==> https://thestandard.co/podcast/knd160/?fbclid=IwAR0lBnO3EzFZUTz_dN14OCfUJQbV9z-V5i5BeBz_jGxEV_Rfu53Wfu0T_uM

 แนะนำ ==> “คำนี้ดี podcast”