คำศัพท์ - คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ

diplomat

คำศัพท์ - คำย่อ
ทางการทูตและการต่างประเทศ
==> http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/files/articles-20170626-142548-533162.pdf