สวัสดีปีใหม่ 2564

วัสดีปีใหม่ครับ

บทกลอนนี้ พี่ตุ่นมักใช้ในการอวยพรประจำ 

ในโอกาสปีใหม่นี้ ผมจึงปรับข้อความเล็กน้อย

แล้วนำมาโพสต์ใหม่ครับ

ประสาร เขียน