ขอลางาน 4 วันครับ

pipat

สวัสดีครับ

ขอลางาน  4 วันครับ

ผมไปธุระต่างจังหวัด

จะกลับเข้ากรุงเทพวันอาทิตย์ที่ 16 กย.

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.