คู่มือนักเรียนไทยเข้าโรงเรียนเมืองนอก

ThaiPhraseBook Page 1

สวัสดีครับ

ผมไปเจอไฟล์หนังสือเล่มนี้ (37 หน้า) เป็นคู่มือนักเรียนไทยชั้นประถมเข้าโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษ

http://www.sefton.gov.uk/pdf/ThaiPhraseBook.pdf

มีประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังข้างล่างนี้

ThaiPhraseBook Page 2

ผมนำมาแนะนำเพราะคิดว่า แม้เราไม่ได้ส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอก แต่วลีและประโยคในคู่มือเล่มนี้ ก็อาจจะปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้บ้าง ไม่มากก็น้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.