กลุ่ม verb+ed ที่แปลว่า ‘รู้สึก'

 

 รูปแบบ:   verb to be + verb+ed  (+ preposition)

ความหมายจะเป็นเรื่องของความรู้สึก แต่เวลาแปลเป็นภาษาไทย  มักจะตัดคำว่า รู้สึก ทิ้งไป เพราะเข้าใจกันอยู่แล้ว

ที่มา http://pirun.ku.ac.th/~fengsnc/English/Verb%20expression%20emotion.pdf
1. be interested (in )  สนใจ
2. be pleased (with)  ยินดี
3. be delighted (at, with)  ชื่นชมยินดี
4. be satisfied (with)  พอใจ
5. be contented (with)  พอใจ
6. be enchanted (by, with)  หลงใหล
7. be fascinated (by)  ดึงดูดใจ
8. be entertained (by)  เพลิดเพลิน
9. be amused (with, by)  ขบขัน
10. be amazed (by, at)  ทึ่ง
11. be excited (by, about)  ตื่นเต้น
12. be astonished (at)  ประหลาดใจ
13. be puzzled (by)  งง
14. be surprised (by)  ประหลาดใจ
15. be confused (by, with)  สับสน
16. be tired (of, with)  เหนื่อย
17. be bored  (by, with)  เบื่อ
18. be discouraged (by)  ท้อ
19. be exhausted (by, with)  อ่อนเพลีย
20. be disappointed (in, at, about,    with)  ผิดหวัง
21. be depressed (by)  หดหู่
22. be frustrated (by, in)  คับข้อง
23. be annoyed (by, with)  รำคาญ
24. be irritated (by)  ขุ่นเคือง
25. be worried (about)  กังวล
26. be scared (at, by, of)  5 คำนี้มีความหมายคล้าย ๆ กัน คือ ตระหนก ตกใจ กลัว
27. be shocked (at, by,) 
28. be frightened (by, of , at) 
29. be terrified (by) 
30. be horrified (at, by) 
31. be thrilled (by, with)  ตื่นเต้นเร้าใจ
32. be embarrassed (by)  ประหม่า
33. be disgusted (by, at)  รังเกียจ
34. be distressed (at)  เศร้าโศก
35. be alarmed (by)  ตกใจ